ASSALAMUALAIKUM

SAYA BARU MENCEBURI PELABURAN EMAS NE.
HARAP DAPAT TUNJUK AJAR DARI OTAI EMAS YANG ADA

Friday, January 8, 2010

Hukum lelaki memakai barangan perhiasan yang diperbuat daripada emas

HUKUM LELAKI MEMAKAI GELANG.

(Dengan na`ma Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)
Fenomena pemakaian gelang bagi kaum lelaki di kalangan
masyarakat kita sememangnya tidak dinafikan sehingga
bermacam-macam jenis gelang yang dipakai, sama ada ia daripada
emas, perak, besi, tembaga, kayu, getah atau benang. Kalau gelang
itu terdiri daripada besi atau terdiri daripada jenis logam tertentu ia
biasanya dikaitkan dengan tujuan perubatan. Walau bagaimanapun
ia mempunyai hukum tersendiri.
Pemakai-pemakai gelang tersebut tidak mengira sama ada ia
daripada golongan remaja, orang muda mahupun orang tua.
Perkara pemakaian gelang bagi kaum lelaki ini pada dasarnya tidak
selari dengan apa yang telah ditetapkan dalam hukum syara‘.
Seringkali kita melihat zaman sekarang tak kiralah tua muda yang kecik besar kadang-kadang baby lelaki pon dah pakai gelang dan rantai silver…. Biasalah kan terikut peredaran zaman kononnya pakai gelang ni Nampak kiut n macho tapi apakah hukumnya….
Hukum lelaki memakai gelang
Kaum lelaki haram memakai gelang sekalipun bukan diperbuat
daripada emas, sama ada ianya diperbuat daripada perak, besi,
tembaga, kayu atau sebagainya. Ini kerana gelang itu adalah
perhiasan yang khusus bagi kaum perempuan, seperti juga rantai
atau subang.
Oleh yang demikian lelaki yang memakai gelang itu adalah
perbuatan menyerupai perempuan. Hukum lelaki menyerupai
perempuan adalah haram dan berdosa besar. Ini kerana Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wassalam melaknat lelaki menyerupai
perempuan dan perempuan menyerupai lelaki sebagaimana hadits
daripada Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, katanya:
Maksudnya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat
orang-orang lelaki yang menyerupai perempuan dan orang-orang
perempuan yang menyerupai lelaki.”
(Hadis riwayat al-Bukhari)
Hadits di atas jelas menunjukkan bahawa Rasullullah Shallallahu
àlaihi wasallam melaknat lelaki menyerupai perempuan dan
perempuan menyerupai lelaki. Laknat bermaksud jauh dari rahmat,
taufiq dan hidayat Allah Subhanahu wa Ta‘ala.
Berdasarkan hadits tersebut, Imam Ibnu Hajar al-Haitami
Rahimahullah berkata:
“Sesungguhnya haram (orang lelaki) menyerupai mereka
(orang perempuan antaranya ialah) dengan memakai perhiasan
yang khusus bagi mereka lagi yang lazim menjadi hak mereka
seperti memakai gelang tangan, gelang kaki dan seumpama
keduanya.”
Syeikh al-Islam Zakariyya al-Anshari Rahimahullah pula berkata:
: “Dan daripada apa yang haram ialah gelang tangan dan
gelang kaki untuk dipakai oleh orang lelaki dan orang khuntsa
(orang yang mempunyai dua jantina).”
Maka jelaslah bahawa kaum lelaki haram memakai gelang kerana
ia adalah perhiasan yang khusus bagi kaum perempuan. Akan
tetapi, bagaimana pula dalam situasi tertentu seperti memakai
gelang ketika majlis perkahwinan atau memakainya kerana tujuan
perubatan?
Lelaki memakai gelang ketika Majlis Persandingan
Memakai gelang hukumnya adalah haram walaupun dipakai untuk
majlis persandingan atau perkahwinan. Haram bagi pengantin
lelaki memakai aksesori baju pengantin seperti gelang dan rantai
walaupun ia bukan daripada emas.
Perbuatan sedemikian bukan sahaja menyerupai perempuan
bahkan ia tidak layak dengan keperkasaan seorang lelaki
sepertimana yang dikatakan oleh Syeikh al-Islam Zakariyya al-
Anshari Rahimahullahu Ta‘ala:
“Dan bagi kaum lelaki (dibolehkan) memakai cincin
perak kerana mengikut sunnah dan ijma‘ (keharusannya
), bahkan
disunatkan bagi kaum lelaki (memakai cincin perak), bukan
memakai gelang dan yang seumpamannya seperti dumluj (gelang
yang dipakai di antara siku dengan bahu) dan kalung (rantai).
Tidak halal bagi kaum lelaki (memakainya) sekalipun daripada
perak, kerana padanya ciri kewanitaan yang tidak layak dengan
keperkasaan (kelakian) orang-orang lelaki.”
Oleh itu jelaslah memakai gelang ketika majlis persandingan juga
tidak dibolehkan dan hukumnya haram.
Lelaki memakai gelang kerana tujuan perubatan
Adapun memakai gelang dengan tujuan semata-mata berubat dan
ia memang betul-betul ubat, maka tiadalah mengapa kerana ada
keperluan dan hajat.
Dalam perkara ini, ia boleh dilihat sebagai satu keuzuran
sebagaimana persoalan orang lelaki dibolehkan memakai inai
kerana keuzuran. Sehubungan dengan ini Imam ar-Ramli
Rahimahullah berkata:
“Maka haram berinai ke atas keduanya (orang lelaki
dan khuntsa (orang yang mempunyai dua jantina) kecuali kerana
ada keuzuran.”
Imam Asy-Syibramalissi Rahimahullah pula menjelaskan, skop
pengecualian yang dikatakan oleh imam Ramli Rahimahullah di
atas ialah apabila tidak ada selain inai yang dapat
menggantikannya untuk dijadikan ubat.
Jelaslah hukum asal memakai gelang adalah tetap haram ke atas
lelaki kecuali ada keuzuran seperti tidak ada ubat lain yang boleh
menggantikan gelang tersebut sebagai ubat untuk mengubati
penyakit. Dalam makna tanpa ada keuzuran, ia tetap haram dan
dilarang memakainya bagi lelaki dan khuntsa.
Apa yang penting ialah hendaklah memakai gelang itu dengan niat
tujuan perubatan semata-mata dan ia memang betul-betul ubat,
bukan dengan niat untuk bermegah-megah atau bergaya, maka
yang demikian itu adalah haram. Apatah lagi dengan niat untuk
bergaya semata-mata.
Kesan kaum lelaki memakai gelang
Sebagaimana yang dijelaskan, lelaki yang memakai gelang adalah
perbuatan menyerupai perempuan dan perbuatan menyerupai
perempuan itu adalah perbuatan dosa besar. Orang yang seperti ini
boleh dicap sebagai fasiq. Orang yang fasiq itu adalah orang yang
melakukan dosa-dosa besar atau berterusan melakukan dosa-dosa
kecil. Oleh yang demikian, lelaki yang memakai gelang akan
memberi kesan terhadap kelayakannya untuk menjadi seorang
saksi dan wali nikah. Kesaksiannya tidak akan diterima, begitu
juga tidak sah dia menjadi wali nikah selagi tidak bertaubat dan
menyesali perbuatannya. Sebab, salah satu daripada syarat saksi
dan wali nikah itu hendaklah mempunyai sifat al-‘adalah iaitu
tidak fasiq.
Oleh yang demikian, elakkan memakai gelang sekalipun bagi
tujuan berubat, kerana dalam tujuan berubat itu ditakuti tidak dapat
memenuhi tuntutan maksud keuzuran yang dikehendaki itu.
Kesimpulannya… janganlah orang lelaki memakai barang perhiasan lain selain dr cincin yang tidak diperbuat daripada emas kerana hukumya adalah haram kecuali terpaksa seperti memakai gelang untuk tujuan perubatan.tetapi di sini saya masih lagi sangsi bagaimana pula kalo kita tidak sakit tetapi saja2 jer nak pakai gelang yang bertujuan untuk kesihatan adakah dibulehkan… ini kena tanya yang lebih arif… bagi saya semuanya berdasarkan niat di hati kita .

Tuesday, January 5, 2010

Rasulullah saw Mengenakan Cincin

Didalam beberapa riwayat hadits disebutkan bahwa Rasulullah saw mengenakan cincin. Pada awalnya Rasulullah saw mengenakan cincin yang terbuat dari emas sebelum adanya pelarangan mengenakan emas bagi kaum laki-laki. Diantara beberapa riwayat itu adalah apa yang disebutkan oleh Imam Malik didalam kitabnya ‘al Muwattha’, dari Adullah bin Umar bahwasanya Rasulullah saw pernah mengenakan cincin dari emas kemudian Rasulullah saw membuangnya dan beliau bersabda,”Aku tidak akan mengenakannya selama-lamanya.’ Maka manusia yang menyaksikannya pada saat itu pun membuang cincin-cincin mereka.
Didalam hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik berkata bahwa cincin Rasulullah saw terbuat dari perak dan batu (cinicin) nya adalah batu Habasyi.” (HR. Muslim)
Adapun bentuk cincin Rasulullah saw sebagaimana disebutkan Ibnul Qoyyim bahwa sekembalinya beliau saw dari Hudaibiyah kemudian beliau saw menulis surat kepada para Raja di bumi yang dibawa oleh para kurirnya. Tatkala beliau hendak menulis surat kepada raja Romawi maka dikatakan kepadanya saw,”Sesungguhnya mereka tidak akan membaca suatu surat kecuali apabila dibubuhi tanda (stempel).” Maka beliau saw menjadikan cincinya yang terbuat dari perak yang diatasnya terdapat ukiran terdiri dari tiga baris. Muhammad pada satu baris, Rasul pada satu baris dan Allah pada satu baris. Beliau pun menyetempel surat-surat yang dikirimkan kepada para raja dengannya serta mengutus 6 orang pada satu hari di bulan Ramadhan tahun 7 H. (Zaadul Ma’ad, juz I hal 119 – 120)
Dijari Apa Beliau saw Mengenakannya ?
Didalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq berkata,”Aku menyaksikan ash Shalt bin Abdullah bin Naufal bin Abdul Mutthallib mengenakan cincin di jari kelingking kanan.” Maka aku mengatakan,”Apa ini?’ dia menjawab,’Aku pernah melihat Ibnu Abbas mengenakan cincinnya seperti ini dan menjadikan batu cincinnya dibagian luarnya.’ Dia mengatakan,’Tidaklah Ibnu Abas meyakini hal itu kecuali dia menyebutkan bahwa Rasulullah saw mengenakan cincinnya seperti itu.’ (HR. Abu Daud)
Al Mundziri mengatakan,”hadits ini dikeluarkan at Tirmidzi.” Dan dia juga berkata,”Telah berkata Muhammad bin Ismail yaitu al Bukhori bahwa Hadits Muhammad bin Ishaq dari ash Shalt bin Abdullah bin Naufal ini adalah hadits hasan.” Imam Muslim didalam shahihnya dari hadits Tsabit dari Anas bin Malik berkata,”Cincin Nabi saw dikenakan di sini, dia mengisyaratkan kepada jari kelingking kirinya.” Dan An Nasai juga mengeluarkan hadits seperti ini.
Adh Dhaya’i juga mengeluarkan hadits Qatadah dari Anas berkata,”Bahwa aku melihat putihnya cincin Nabi saw di jari kirinya.” Dan orang-orang didalam sanad hadits ini bisa dijadikan argumentasi didalam keshahihanya. At Tirmidzi juga mengeluarkan hadits Abi Ja’far Muhammad dari bapaknya berkata,”Hasan dan Husein mengenakan cincin di tangan kirinya.” Dan dia mengatakan bahwa hadits ini shahih. (Aunul Ma’bud, juz XI hal 210)
Dari beberapa riwayat hadits diatas tampaklah bahwa ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw mengenakan cincin pada jari kelingking kanannya namun ada juga riwayat yang menyebutkan pada jari kelingking kirinya.
Para ulama berbeda pendapat didalam menggabungkan hadits-hadits yang berbeda tersebut. Ada diantara mereka yang menyamakan kedua hal tersebut, artinya cincin itu bisa dikenakan di jari kanan atau kiri. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa pada awalnya Rasulullah saw mengenakan cincin pada tangan kanan namun kemudian beliau saw memindahkannya ke tangan kiri.
Adapun pendapat Imam Nawawi didalam Syarh Muslimnya menyebutkan bahwa ijma’ para fuqaha membolehkan pengenaan cincin pada tangan kanan dan membolehkannya pada tangan kiri serta keduanya tidaklah dimakruhkan. Mereka berbeda pendapat tentang yang paling utama karena banyak para ulama salaf mengenakan cincin di tangan kanan dan banyak pula di tangan kiri. Malik menganjurkan untuk dikenakan ditangan kiri dan memakruhkan pengenaannya di tangan kanan. Sedangkan didalam madzhab kami (Syafi’i) bahwa tangan kanan lebih utama karena ia adalah hiasan sedangkan tangan kanan lebih mulia dan lebih berhak untuk perhiasan dan kemuliaan. (Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi juz XIV hal 102)
Cincin Emas atau Perak
Pada awalnya Rasulullah saw mengenakan cincin yang terbuat dari emas namun setelah ada pelarangan pengenaan emas bagi kaum laki-laki maka beliau pun membuangnya dan tidak mengenakan lagi cincin yang terbuat dari emas selama-lamanya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bahwasanya Rasulullah saw pernah membuat cincin dari emas dan menjadikan batu cincinnya berada dibagian dalam telapak tangannya. Tatkala beliau saw mengenakannya maka manusia (pada saat itu) membuat (cincin). Kemudian beliau saw duduk diatas mimbar dan melepasnya seraya bersabda,”Sesungguhnya aku mengenakan cincin ini dan menjadikan batu cincinnya dibagian dalam.”maka beliau saw melemparnya dan mengatakan,”Demi Allah aku tidak akan mengenakannya selama-lamanya.” Maka manusia yang menyaksikannya saat itu pun membuang cincin mereka.” (HR. Muslim)

Cara-cara kita memakai cincin dalam ajaran islam.

Pada masa sekarang ramai anak-anak remaja suka memakai cincin tak kiralah lelaki ataupon perempuan. Semasa saya bersekolah dahulu saya lihat ustazpon ada yang memakai cincin dan apabila saya Tanya ustaz…..buleh ke orang lelaki ni memakai cincin ustaz sayapon jawab buleh…. Asalkan jangan memakai cincin yang diperbuat dari emas dan perak kerana hukumnya haram bagi orang lelaki. Oooo ….. jadi orang pompuan ni buleh lah pakai cincin yer…. Tak kiralah emas ker berlian ker perak ker. Fuiyooo… bestnyer… jadi orang pompuan ni….heheheh.
Tetapi ada syaratnyer apabila kita orang pompuan ni hendak memakai cincin antaranye…
Nabi pernah berpesankepada saidina Ali rhu, sesudah bernikah dengan siti Fatimah iaitu anak kesayangan nabi Muhammad saw. Kalau kamu hendak memakai cincin pakailah
i)jari manis
ii)jari kelinking
Dan jangan pakai pada jari
i)jari tengah
ii)jari telunjuk
Kenapa nabi melarang kita memakai di jari telunjuk dan jari tengah adalah kerana meniru cara berhias kaum yang dilaknat Allah iaitu kaum yang derhaka di zaman nabi lut a.s

Perhatian : Cara memakai cincin adalah termasuk lelaki atau pun perempuan.

p/s: saudara dan saudari, sila nasihatkan kawan-kawan dan juga saudara- mara ataupun anak-anak tentang kaedah yang betul untuk berhias di dalam syariat Islam, kalau tidak sia-sia saja kita mendapat laknat dari Allah Swt. Nabi saw. memakai cincin dan kalau kita memakai cincin dengan niat mengikut sunnah Nabi saw. senang je kita dapat kita pahala